• പവർ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് പിസിഎം ടെസ്റ്റർ

പവർ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് പിസിഎം ടെസ്റ്റർ

  • Power  Battery  Pack  PCM  Tester

    പവർ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് പിസിഎം ടെസ്റ്റർ

    ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടപരിപാലന ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളുകൾ, ബാക്കപ്പ് ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ 1 എസ് -36 എസ് ലി-അയൺ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് പിസിഎം പരിശോധനയ്ക്ക് ഈ സിസ്റ്റം അനുയോജ്യമാണ്; പവർ മാനേജുമെന്റ് ഐ‌സികൾ‌ക്കായുള്ള പി‌സി‌എം, പാരാമീറ്റർ‌ ഡ download ൺ‌ലോഡ്, താരതമ്യം, പി‌സി‌ബി കാലിബ്രേഷൻ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന, പരിരക്ഷണ സവിശേഷതകൾ‌ക്ക് ബാധകമാണ്.